(+)-γ-维生素E
(+)-γ-Tocopherol
编号:YXL2249
分子式:C28H48O2
CAS号:54-28-4
分子量:416.68
COA 加入收藏
更多产品详情请咨询:400-639-9689
货号 品牌 纯度 包装 目录价 您的价格 库存 数量 购物车
YXL2249-10mg 颖心实验室 96% 10mg ¥280.00
YXL2249-25mg 颖心实验室 96% 25mg ¥560.00
YXL2249-100mg 颖心实验室 96% 100mg ¥1600.00
YXL2249-25mg-A 颖心实验室 分析标准品,HPLC≥98% 25mg ¥900.00
中文名称: D-gamma-生育酚
中文别名: D-gamma-生育酚;[2R-[2R*(4R*,8R*)]]-3,4-二氢-2,7,8-三甲基-2-(4,8,12-三甲基十三烷基)-2H-1-苯并吡喃-6-醇;D-γ-生育酚;(+)-γ-维生素E;(+)-γ-维生素;(+)-γ-生育酚;(+)-γ-生育酚(维生素E) 标准品;D-γ-生育酚 标准品;2-[(二苯甲基)亚砜基]乙酰氧肟酸;D-gamma-生育酚,D-γ-生育酚;(R,R,R)-γ-生育酚;7,8-二甲基母育酚
英文名称: (+)-γ-Tocopherol
英文别名: D-gamma-Tocopherol;[2R-[2R*(4R*,8R*)]]-3,4-Dihydro-2,7,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol;D-γ-Tocopherol;(+)-γ-Tocopherol;(+)-g-Tocopherol;(+)-β-Tocopherol;(+)-γ−Tocopherol (Vitamin E) solution;TOCOPHEROL, D-GAMMA-(P) PrintBack;TOCOPHEROL, D-GAMMA-(RG);γ-Tocopherol;gamma-tocopherol;(+)-gamma-Tocopherol;7,8-Dimethyltocol;RRR-gamma-Tocopherol;QUEDXNHFTDJVIY-DQCZWYHMSA-N;8EF1Z1238F;2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,7,8-trimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,1
CAS号: 54-28-4
分子式: C28H48O2
分子量: 416.68

 

(+)-γ-维生素E,96% 

英文名:

(+)-γ-Tocopherol

别名:

γ-生育酚;D-GAMMA-TOCOPHEROL;D-gamma-生育酚

CAS号:

54-28-4

分子式:

C28H48O2

分子量:

416.68

介绍: 生育酚(维生素E)(TCP)是一系列(α,β,γ和δ)手性有机分子,这些手性分子的不同点是通过它们的苯并二氢吡喃环酚基团的甲基化程度的变化而来。维生素E是脂溶性抗氧化剂,保护细胞膜免受氧化损伤。α- 生育酚是现代人优先吸收的的一种形式。不同亚型和类似物的α-生育酚在体内有相反和分化的调节活性.

沸点: 200°C

比旋光度: n20/D 1.505

外观: 浅棕色粘性液体

溶解性: 不溶于水。

储存条件: 2-8℃

相关产品